logo-poseptej

Co pro vás znamená
zákon o ochraně oznamovatelů?

Potřebujete jistotu, že splňujete všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů? Jste firma s 25+ zaměstnanci, samospráva, škola, nebo příspěvková organizace?  POŠEPTEJ je tím pravým spolehlivým partnerem pro vás. Pohlídáme vám lhůty i rizika, která zákon přináší.

Evropská směrnice je platná již

[yacp id="1858"]

Směrnice o whistleblowingu

Směrnice o whistleblowingu vychází z nařízení Evropské Unie o ochraně osob oznamujících porušení práva EU 2019/1937. Cílem této směrnice není další byrokratické nařizování, ale snaha odkrýt taková jednání, která by se v běžných případech nikdy neodhalila. Jedná se především o zjišťování neetického a protiprávního chování. Zkrátka o jednání, která poškozují zájmy České republiky, Evropské Unie, ale i samotných zaměstnanců.

V rámci Evropské unie došlo k přijetí již 23. 10. 2019 a členským státům bylo nařízeno přijetí směrnice o whistleblowingu a její implementace do 17. prosince 2021. Od tohoto data je povinná pro státní orgány, orgány územních samosprávních celků s více jak 10 000 obyvateli (města, kraje) a veřejnoprávní subjekty, jako jsou vysoké školy nebo státní podniky.

Aktuální směrnice o whistleblowingu nařizuje veřejnoprávním osobám zajištění vnitřního oznamovacího systému. Po přijetí samotného zákona o whistleblowingu bude nařízení platit i v soukromém sektoru.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky k této směrnici vydalo samostatnou vyhlášku pod názvem Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob. Pročíst si ji můžete zde.

Aktuálně se poslanecká sněmovna rozhoduje, zda bude směrnice platit i pro právnické osoby s více jak 25 zaměstnanci. Termín přijetí zákona o o whistleblowingu, a zároveň stanovení sankcí za porušení těchto povinností bude stanovaný v druhém pololetí roku 2022.

Co požaduje zákon o whistleblowingu?

Bodový přehled hlavních požadavků
Zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožňuje anonymní oznámení.

Oznamovatelé mohou napsat skrze ohlašovací formulář aplikace, který můžete mimo jiné integrovat i do svého webu nebo intranetu. 

Pověřit nestrannou osobu, která bude přijímat a prošetřovat oznámení.

Přístup zajistíme vybraným řešitelům či třetím stranám. Přístup mohou mít nastavený třeba podle jednotlivých kategorií oznámení. Vzor smlouvy pro řešitele dodáme a rádi je zaškolíme. Pokud nemáte vlastního pověřence, zajistíme vám ho.

Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.

Anonymita oznamovatelů je zajištěna hned několika úrovněmi. Záleží jen na oznamovateli, zda se rozhodne z anonymity vystoupit.

Na oznámení reagovat a vyšetřit ho v zákonem stanovených lhůtách.

POŠEPTEJ pracuje za vás. Automaticky hlídáme všechny lhůty a zasíláme včas chytré notifikace.

Mít bezpečný systém pro archivaci oznámení ze všech zdrojů.

POŠEPTEJ slouží jako šifrovaný přehled přijatých oznámení ze všech komunikačních kanálů. Můžete si k nim psát poznámky nebo nahrávat přílohy.

Písemné a ústní oznámení (v případě ústního oznámení uložit nahrávku, nebo přepis).

POŠEPTEJ zvládá oba typy oznámení. Oznamovatel může podat písemné oznámení, stejně tak může nahrát audiozprávu.

Zajistit důvěrnost komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem.

Důvěrnost je základním stavebním kamenem whistleblowingu. K oznámením se proto dostanou jen určení řešitelé a nikdo jiný. 

Zpřístupnit oznamovací kanál nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob

Oznámení musí mít možnost podat i další zájmové skupiny, jako jsou dodavatelé, žadatelé o práci a jiní. POŠEPTEJ proto můžete zpřístupnit ať už pomocí hesla, odkazem, QR kódem nebo skrze vaše webové stránky.

Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.

Po odeslání oznámení uvidí oznamovatel zprávu o přijetí oznámení. Stav svého oznámení pak může sledovat po zadání unikátního kódu na webu.

Informovat oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení.

Díky POŠEPTEJ můžete s oznamovateli komunikovat a informovat je o všem potřebném. 

Zajistit řádné posouzení důvodnosti oznámení.

Díky POŠEPTEJ můžete s oznamovateli komunikovat, doptat se na více informací a posoudit důvodnost oznámení.

Uveřejnit informace o pověřené osobě online a zajistit dálkový přístup k oznamování.

Založíme automaticky profil vaší firmy či organizace, kde budou potřebné informace dostupné online. Během chvilky tak budete mít svůj vlastní oznamovací kanál.

Vytvořit interní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty.

V administraci pro vás máme nachystané vzory právních dokumentů zdarma. Spojíme vás také s prověřenými partnery, kteří vám je mohou vytvořit na míru.

Umožnit oznamovateli podat podnět kontrolním orgánům, nebo ho zveřejnit.

Toto je zásadní požadavek. Díky POŠEPTEJ však bude pro vaše kolegy jednodušší a bezpečnější napsat přímo vám.

Mít oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.

Garantujeme vám 99% dostupnost. Zbylé 1 % se týká pravidelné údržby a aktualizací systému.

Proškolit vybrané řešitele o jejích povinnostech a sepsat o tom záznam.

S proškolením vám pomůžeme my i naši partneři. Vzor zápisu pak najdete v administraci dostupný zdarma.

Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.

Jsme GDPR ready, a proto osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s nařízením o  GDPR.