logo-poseptej

POŠEPTEJ vs. ostatní

Pošeptej je ideální variantou jak pro interní komunikaci se zaměstnanci a zároveň splňuje všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů. Ať už jste firma s  25+ zaměstnanci, samospráva, škola, nebo příspěvková organizace, POŠEPTEJ je tím pravým spolehlivým partnerem pro jakoukoli formu interní komunikace. Pohlídáme vám lhůty i rizika. S námi na nic nezapomenete.

POŠEPTEJ vs. telefonní oznámení

Dle statistik patří telefon mezi nejčastěji využívaný způsob komunikace – využije ho až 64 % oznamovatelů.

Pro samotné řešitele i oznamovatele však tento způsob přináší mnohá úskalí. Například u samotného whistleblowingu je nutné zajistit nahrávku a její následný přepis, aby mohlo být oznámení bráno v potaz. To může velké množství oznamovatelů odradit už v úvodu. V obecném měřítku se při telefonickém kontaktu nedá zajistit anonymita, vždy je to sázka do loterie. A když už se oznamovatel rozhodne jít do všech těchto rizik, nikdy nedokáže souvisle popsat problém, natož přiložit potřebné dokumenty. A už jste slyšeli o lidech, kteří trpí sociální fóbií z telefonování?

systém návazné komunikace dovoluje řešitelům i oznamovatelům dále komunikovat

zajištění anonymity

zajištění zákonné evidence

v případě vícero poboček nemusíte zřizovat desítky schránek, centrální systém POŠEPTEJ vyřeší celou firmu bez ohledu na umístění poboček

přiložení dokumentů / důkazů

POŠEPTEJ vs. emailová oznámení

Ať už s tím souhlasíte nebo ne, e-mailová forma není vhodnou komunikační platformou ani pro interní komunikaci, ani pro whistleblowing. Není možné zajistit anonymitu oznamovatele, ohlídat únik dat, zamezit IT oddělení přístup k oznámení nebo ovlivnit, aby e-mail neskončil ve SPAMU.

zajištění zákonné evidence

zajištění anonymity

systém návazné komunikace dovoluje řešitelům
i oznamovatelům dále komunikovat

v případě vícero poboček nemusíte zřizovat desítky schránek, centrální systém POŠEPTEJ vyřeší celou firmu bez ohledu na umístění poboček

přiložení dokumentů / důkazů

POŠEPTEJ vs. schránka důvěry

Část lidí je už dnes považuje za přežitek, jinde na ni nedají dopustit. Schránka důvěry však neplní podmínky tak, jak jak by měla. Je velmi obtížné zajistit ochranu zaměstnance – při vkládání může být kdykoliv prozrazen. Schránka neumožňuje elektronickou evidenci a pokud je do ní vhozeno oznámení, musí se stát řešitel Sherlockem Holmesem, aby přišel na způsob, jak odpovědět na anonymní oznámení.

systém návazné komunikace dovoluje řešitelům i oznamovatelům dále komunikovat

zajištění anonymity

zajištění zákonné evidence

v případě vícero poboček nemusíte zřizovat desítky schránek, centrální systém POŠEPTEJ vyřeší celou firmu bez ohledu na umístění poboček

přiložení dokumentů / důkazů

Chcete si POŠEPTEJ prohlédnout zblízka?

Tak pojďme ještě dnes naplánovat demo.